Budapest Divízió Hatvan fő-építésvezetőség területén LX típusú vb. aljak furatjavítása