Budapest Divízió Hatvan fő-építésvezetőség területén kitérőfák cseréje